INTRONIZACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W KOLNIE

INTRONIZACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W KOLNIE
Parafia Chrystusa Króla Wszechświata zaprasza w dniach od 29 maja do 3 czerwca, na rekolekcje przygotowujące do Intronizacji Najświętszego Serca Jezusa. Intronizacja jest aktem wiary i deklaracją życia według tej wiary, czyli decyzją prawdziwie chrześcijańskiego życia. To wybór Jezusa w tajemnicy Jego Serca. Intronizacja to świadome i dobrowolne odwrócenie się od grzechu ze względu na miłość do Chrystusa. To postawienie na pierwszym miejscu w swoim życiu Pana Jezusa. To wprowadzenie Boga na tron, a tronem tym ma być wnętrze człowieka, życie rodzinne i społeczne. Intronizacja jest wstępem do życia poświęconego Bożemu Sercu. A każdy człowiek wierzący, pomimo swoich wad i słabości powinien przez Intronizację Bożego Serca opowiedzieć się jasno za Chrystusem i zobowiązać się do życia według Ewangelii. Aby jasno nazwać i wyznać, kim jest Jezus i jaki On proponuje sposób życia w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym. Aby odpowiedzieć swoją miłością na Miłość Boga. Chcemy to uczynić, ponieważ w dzisiejszym świecie wzmogły się zagrożenia, które eliminują Jezusa z mentalności współczesnych ludzi, a styl życia wielu społeczeństw jest zagrożeniem dla chrześcijańskiej cywilizacji. Służebnica Boża Rozalia Celakówna mówiła, że należy to to uczynić, „Aby ochronić Ojczyznę – Polskę od błędów, które mogą ją zaprowadzić do zatraty bytu państwowego.” A św. Faustyna Kowalska przekazała, że „przez Intronizację i Poświęcenie (będziemy) wypraszać Boże miłosierdzie dla nas i całego świata”.

Zapraszamy serdecznie do udziału w rekolekcjach intronizacyjnych poprzedzających uroczysty akt Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa przez poszczególne grupy społeczne obydwu kolneńskich parafii.

PROGRAM REKOLEKCJI INTRONIZACYJNYCH
Niedziela 29 maja – nauki wstępne na wszystkich Mszach św.
Poniedziałek 30 maja – Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze OSOBISTYM
Msze św. o godz. 930 i 1900
Wtorek 31 maja – Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze RODZINNYM
Msze św. o godz. 930 i 1900
Środa 1 czerwca – Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze SPOŁECZNYM
Msze św. o godz. 930 i 1900
Adoracja Najświętszego Sakramentu na pół godziny przed każdą Mszą świętą
Czwartek 2 czerwca – spowiedź od godz. 1900; Apel Jasnogórski o godz. 2100
Piątek 3 czerwca – 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1700 Msza św. z uroczystym aktem Intronizacji NSPJ przez poszczególne grupy
społeczne obydwu kolneńskich parafii
Podczas rekolekcji będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej

wzasiegu logo w70pxrngk